Fudemoji Art "Black Back"

Fudemoji Art
The Colored Calligraphy

Fudemoji Art "Black Back"

Fudemoji Art [Dance]

Fudemoji Art [Bisyamonten]

Fudemoji Art [Spear]

Fudemoji Art [Mountain]

Fudemoji Art [Affect]